potato storage

NW Potato Stocks Total 116 Million CWT February 1st
NW Potato Stocks Total 116 Million CWT February 1st
NW Potato Stocks Total 116 Million CWT February 1st
Idaho potato stocks as of February 1st  totaled 64.5 million cwt.  Disappearance of the Idaho crop to date was 56.2 million cwt.  Oregon potato stocks totaled 13.1 million cwt.  Disappearance to date was 11.8 million cwt.  In Washington, pot...
NW Potato Stocks Just Under 88 Million CWT On April 1st
NW Potato Stocks Just Under 88 Million CWT On April 1st
NW Potato Stocks Just Under 88 Million CWT On April 1st
According to NASS, Northwest potato stocks as of April 1st hit 87.7 million CWT. In Idaho, that figure was 51.0 million CWT, with disappearance of the crop at 83.8 million CWT. In Washington, April 1st potato stocks totaled 31.0 million CWWT, while to date disappearance totaled 67 ...
NASS: NW Potato Stocks Total 47 Million CWT On June 1st
NASS: NW Potato Stocks Total 47 Million CWT On June 1st
NASS: NW Potato Stocks Total 47 Million CWT On June 1st
According to NASS, potato stocks across the Northwest totaled 47.1 million cwt on June 1st. In Washington, potato stocks totaled 17.5 million cwt, with disappearance coming in 85.6 million cwt. In Oregon stocks totaled 3.60 million cwt, with disappearance to date at 21 ...